Categories
ग्यालरी

Nachhiring Culture (Photo)

परम्परागत बाजा बिनायो र मुर्चुङ्गा बजाउदै

परम्परागत बाजा बिनायो र मुर्चुङ्गा बजाउदै

तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै(दिछेरीमा घ्याम्पा, कठुवा, तोयी(थुनसे))
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै(दिछेरीमा घ्याम्पा, कठुवा, तोयी(थुनसे))

 

तानमा फेङ्गा बुन्दै
तानमा फेङ्गा बुन्दै

 

नाछिरिङ संस्कार नागि पुजिदै
नाछिरिङ संस्कार नागि पुजिदै
नाछिरिङ संस्कार नागि पुजिदै
नाछिरिङ संस्कार नागि पुजिदै

 

नया बालिको न्वागी फुकाउँदै चुलामा भात चढाईएको
नया बालिको न्वागी फुकाउँदै चुलामा भात चढाईएको
सोताङ मा अबस्थित यङखुलु/तोसखम्( भुमेस्थान)
सोताङ मा अबस्थित यङखुलु/तोसखम्( भुमेस्थान)

 

तोस नोक्छो/ शिबु नोक्छो( पुज्ने धामि)
तोस नोक्छो/ शिबु नोक्छो( पुज्ने धामि)

 

परम्परागत कानमा लगाउने गहना ( तरिउन)
परम्परागत कानमा लगाउने गहना ( तरिउन)
परम्परागत भेषभूषामा मा नाछिरिङ
परम्परागत भेषभूषामा मा नाछिरिङ
तोस पुजा गरिदै
तोस पुजा गरिदै
तोस पुजा गरिदै
तोस पुजा गरिदै
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै, कठुवा, तोयी(थुनसे)
तोस पुजाको लागि जाड तयार गरिदै, कठुवा, तोयी(थुनसे)

 

नाछिरिङ परम्परागत गाहना रेजि र हारी
नाछिरिङ परम्परागत गाहना रेजि र हारी
नाछिरिङ संस्कार नागि पुजिदै
नाछिरिङ संस्कार नागि पुजिदै
परम्परागत चुलो
परम्परागत चुलो
तुकुनि
तुकुनि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *